سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فاریابی – گروه زمین¬شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – گروه زمین¬شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – گروه زمین¬شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین رحیمی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در طی سالیان اخیر روش¬های زیادیمانند مدل¬های DRASTIC ، SINTACS، EPIK و … جهت ارزیابی پتانسیل آلودگی سفره¬های آبدار توسعه یافته¬اند که هر یک از آنها به داده¬ها و اطلاعات زیادی نیاز دارد که در اغلب مواقع این داده¬ها موجود نمی¬باشند و یا با عدم قطعیت زیادی همراه هستند که این موضوع در نتایج حاصل از این مدلها تاثیر زیادی می¬گذارد. در این تحقیق جهت ارزیابی استعداد آلودگی آب زیرزمینی دشت باغملک از روش AVI و مدلGOD استفاده شده است. این روش¬ها در مناطق زیادی از دنیا مورد استفاده قرار گرفته¬اند. از مزایایی این روش¬ها نسبت به روش¬های دیگر، ارزیابی سریع¬تر پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی است که این موضوع در مناطق وسیع و با داده های کم از اهمیت خاصی برخوردار است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر استعداد آلودگی کم در بخش وسیعی از منطقه مورد مطالعه است.