سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – استادیار دانشگاه گیلان- دانشکده فنی رشت
فرزین کلانتری – استادیار دانشگاه گیلان دانشکده فنی

چکیده:

پدیده گسیختگی شیبها و شیروانی ها مانند پدیده های زلزله، سیل و آتشفشان از بلایای مهم طبیعی به شمار می رود. این پدیده هر ساله خسارات زیادی را در دامنه های کوهستانی کشور ببار می آورد. عوامل مختلفی مانند شرایط توپوگرافی، زمین ساختی، هیدروزئولوزیکی و شرایط محیطی در ناپایداری شیبها در دامنه های سنگی و خاکی موثر می باشند. لذا سنجش میزان خطر گسیختگی سیبها در پیش بینی راهکارهای مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای سنجش عوامل ناپابیداری شیبها روشهای مختلفی ارائه شده است. اما این روشها اکثر قابلیت اعتماد کمی را بدست می دهند. روش تنوری فناوری از جدیدترین روشهایی است که برای سنجش میزان خطر گسیختگی سیبها بکار گرفته شده است اما مطالعات نشان می دهد که نتایج حاصل از این روش پیچیده نیز قابلیت اعتماد کمی را دارا است. در این پژوهش روش استفاده از تئوری rough-set برای سنجش عوامل ناپایداری و میزان خطر گسیختگی شیبها تشریح و ارزیابی می گردد. نتیج حاصل از این ارزیابی قابلیت اعتماد نسبتا بالای این روش با توجه به نیاز آن به حداقل اطلاعات نسبت به سایر روشها مشابه را نشان می دهد.