سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا زنده بودی – دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر ، کارشناس شرکت مخابرات بوشهر
سید علیرضا هاشمی – دانشگاه آزاد بوشهر؛ کارشناس مخابرات بوشهر

چکیده:

در سیستمهای مخابرات سلولی موجود و سیستمهای سوییچینگ مداری پر سرعت عملیات کدینگ صحبت بر اساس روشهای معمول نیم نرخ ، تمام نرخ و تمام نرخ پیشرفته انجام میشود. در این روشها سرعت ارسال کدینگ ثابت بوده و بر اساس ارسال رادیویی با بهترین کیفیت و میزان خطای قابل قبول انتخاب انواع کدینگ مورد نیاز ارزیابی میگردد. انتخاب نوع کدینگ با توجه به رفتار مشترکین در مخابرات سیار سلولی از اهمیت و استرانژی خاصی برخوردار است . استفاده از روش کدینگ تمام نرخ بهبود یافته یکی از راههای بهبود کیفیت صحبت می باشد که در واقع یک کدکننده تمام نرخ با نرخ بیت ۱۲٫۲Kb/s محسوب می گردد. تکنیک کدینگ چند نرخی تطبیقی با تطابق نرخ کدینگ صحبت و کانال طبق کیفیت رادیویی کانال بطور متوازن تبدیل تمام نرخ به نیم نرخ و بالعکس را میسر میسازد. این موضوع باعث افزایش کیفیت ارسال و در مقابل کاهش خطای سیگنال ارسالی میگردد. با استفاده از این تکنیک کیفیت صحبت بهبود یافته و عملیات تبدیل نرخ بخوبی انجام میگیرد. الگوریتم کدینگ تطبیقی بستگی به کیفیت کانال و بار ترافیکی سلول داشته و در حالت درخواست کانال و در طی زمان مکالمه اتفاق می افتد.