سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – استادیار عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
جعفر رحمانی – کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

مصالح سنگی GSLA با حرارت و تراکم رس، سیلت و سنگهای رستی در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گرادتولید می شود این مصالح دارای وزن مخصوص کمتر درصد جذب آب و ضریب شکل بالاتر نسبت به سنگدانه های طبیعی هستند. به دلیل انباشت مقدار زیادی از رسوبات در مخازن و سدها و کاه شبازدهی آن بهره برداری از این رسوبات بعنوان منبعی جهت تولید مصالح سنگی می تواندگامی موثر در افزایش بازدهی سدها و همچنین حفظ منابع سنگی طبیعی و محیط زیست باشد.