سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فروغ سنجریان – پژوهشگاه ملی تحقیقات ژنتیک و فناوری زیستی ، تهران
امیر موسوی – پژوهشگاه ملی تحقیقات ژنتیک و فناوری زیستی ، تهران
هانا ویندورفر – مرکز ژنتیک کاربردی، دانشگاه علوم کشاورزی، وین، اتریش
گرهارد آدام – مرکز ژنتیک کاربردی، دانشگاه علوم کشاورزی، وین، اتریش

چکیده:

عامل اصلی بیماری اف اچ بی، F. Graminearum است که فیتوتوکسین DON را تولید می کند که از دسته تریکوتسن هاست و نه تنها باعث تشدید بیماری زایی قارچ می شود همچنین مخاطراتی برای سلامتی انسان و حیوانات دارد. برای مطالعه راههای احتمالی کاهش تأثیرات DON از توتون به عنوان گیاه مدل استفاده شد و ژن استیل ترانسفراز مخمر (AYT1) به آن منتقل شد. AYT1 آنزیمی را کد می کند که یک گروه استیل به گروه ئیدروکسیل C3 تریکوتسن ها اضافه می کند. آزمایشات گلخانه ای حاکی از سم زدایی و تحمل نسبی به DON در گیاهان تراریخت است.