سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
اردلان حامدی – کارشناس ارشد سازمان مدیریت منابع آب

چکیده:

طیف موج نمودار چگالی انرژی موج در هر مولفه از پریود یا فرکانس به ازاء محدوده ای از مولفه های پریود و فرکانس می باشد. همچنین سطح زیر منحنی طیف که با mo نشان داده می شود با ارتفاع موج رابطه مستقیم دارد. از آنجاییکه مدلهای طیفی امواج بیانگر شرایط نامنظم امواج دریا بوده و امواج دریا را به عنوان یکی پدیده تک و منفرد مورد بررسی قرار نمی دهند، امروزه در مهندسی ساحل و فراساحل کاربرد فراوانی یافته اند. از جمله این کاربردها می توان به تعیین ارتفاع، پریود و بارگذاری و طراحی سازه های دریایی و اتصلات آن اشاره کرد.
این مدل ها از برازش تجربی روی یک سری از اندازه گیریهای موج که با نتیجه گیری تئوریک و تحلیل ابعادی همراه است، بدست آمده اند. از آنجاییکه این روش ها، روش های مبتنی بر داده های اندازه گیری شده هستند لذا وابسته به شرایط اقلیمی، هیدروگرافی و … محیط دریایی اندازه گیری این داده ها می باشند. بنابراین استفاده از این روش ها در شرایط محیطی و جغرافیایی دیگر همچون خلیج فارس ممکن است همراه با خطا و تقریب باشد.
در مقاله حاضر مدلهای طیفی امواج مشهور با استفاده از آمار موجود در منطقه شمال خلیج فارس مورد ارزیابی قرار می گیرد.