سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا الهیار – سازمان بنادر و کشتیرانی، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه
مجید جندقی علائی – سازمان بنادر و کشتیرامی مدیر کل اداره مهندسی سواحل و بنادر
حسین مثقالی – سازمان بنادر و کشتیرانی، مدیر پروژه اندازه گیری مشخصه های دریایی کشور

چکیده:

به دلیل گستردگی مرزهای آبی کشور و نیازمندی شناخت ویژگیهای گوناگون آن و نیز عدم وجود کاری فراگیر و پیوسته برای اندازه گیری و تحلیل داده های محیط دریا، سازمان بنادر و کشتیرانی بر آن شد تا مراحل اجرایی پروژه اندازه گیری مشخصه های دریایی کشور را شروع نماید. در پروژه مذکور استقرار یازده مجموعه کامل اندازه گیری پارامترهای اقیانوس شناسی و هواشناسی در سواحل شمال و جنوب کشور پیش بینی گردید. هر مجموعه از سه بخش تشکیل شده است: ۱- ایستگاه دریایی یا بویه موج نگار که وظیفه جمع آوری داده های اقیانوس شناسی و هواشناسی را در آب عمیق به عهده دارد. ۲- ایستگاه ساحلی که اندازه گیریها را مشابه بویه از روی یک سکوی ثابت و در نزدیکی ساحل انجام می دهد. ۳- ایستگاه مادر که داده های جمع آوری شده توسط بویه را نمایش داده و ثبت می نماید.