سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر حسن پور – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، موسسه مهندسین م
علی ارومیه ای – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این مقاله ابتدا روشهای مختلف تخمین مقدار آب ورودی به تونل معرفی شده است. سپس بر اساس اطلاعات واقعی موجود در یک پروژه تونل در حال اجرا در کشور (قطعات ۳ و ۴ تونل انتقال آب قمرود) به بررسی و مقایسه نتایج به دست آمده از روشهای مختلف تخمین جریان آب به داخل تونل با حالت واقعی پرداخته شده است. بررسیها نشان می دهد که نتایج تخمین آب ورودی به بخشهای مختلف تونل که با استفاده از دو روش تجربی و مطالعات هیدروژئولوژی به دست آمده است، همخوانی خوبی را با اندازه گیری ها نشان می دهند، در حالیکه نتایج دو روش تحلیلی و عددی دست بالا و دور از واقعیت است.