سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حبیب اله مهدوی وفا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقت کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
حسین گلبابایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقت کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

از راهکارهای اجرایی جهت افزایش تغذیه سطح آب سفره های زیرزمینی وجلوگیری ازخسارات ناش ی از سیلابهای فصلی احداث ایستگاه های پخش سیلاب است که در نیمه دوم دهه ۷۰ طرحهای متعدد آبخوان داری در سطح کشور به عنوان یکی از موضوعات اصلی با اهداف مودنظر به اجرا درآمد ه است . در این راستا در استان تهرا ن طرح احداث ایستگاه تحقیقاتی ،ترویجی و آموزشی پخش سیلاب شهید هادی احمدی (چنداب ) شهرستان پاکدشت از اواخر ۱۳۷۵آغاز و فعالیت های اجرایی آن شروع شد . در این مقاله سعی می گردد.با توجه به اهداف اجرای طرح آبخوان چنداب از جمله جلوگیری از سیل و کاهش خسارات ناشی از آن , تغذیه سفره های آب زیر زمینی ,گزارشات ارائه شد ه حاکی از آن است که توفیقاتی در این زمینه حاصل شده است ولکین از لحاظ تاثیر بر نظام بهره برداری آب وزمین , تاثیر طرح بر قشربندی به لحاظ اینکه مطالعاتی در خصوص میزان تاثیرآب های تغذیه شده بر افزایش سطح ومیزان آب های زیرزمینی مناطق پایین دست صورت نگرفته , نمی توان اظهار نظر کرد اما با توجه به یافته های این تحقیق ومطالعات میدانی انجام شده حکایت از آن دارد که میزان رضایت مردم روستائیان پایین دست به علت کاهش خسارت ناشی از سیلاب به مزارع و اماکن آنها در حد مطلوبی است و لیکن درخصوص نحوه مشارکت مردم به دلیل اینکه روستائیان در این زمینه مشارکتی نداشتند , مطلوب نمی باشد اما آنها آمادگی خود را جهت هرگونه مشارکت در این خصوص اعلام داشته اند .