سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین صمدی بروجنی – کارشناس ارشد منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

سد مخزنی مارون به ارتفاع ۱۶۵ متر و حجم مخزن ۱/۲ میلیارد متر مکعب بر روی رودخانه مارون و در نزدیکی شهر بهبهان احداث شده و نیروگاه این سد با ظرفیت نهائی۱۵۰ مگاوات (شامل دو واحد ۷۵ مگاواتی) در دست ساخت می باشد و مقدمات نصب تجهیزات واحد اول فراهم شده است. اگرچه در مطالعاتمرحله اول و دوم، احداث همزمان سد مخزنی مارون و سد تنظیمی پائین دست پیش بینی شده بود ولی در سال ۱۳۷۸ با توجه به سیاست دولتت مبنی بر کاهش هزینه های عمرانی کشور، احداث سد تنظیمی و یکی از واحدهای نیروگاه مارون متوقف گردید و اینگونه تصور می شد که بهره برداری از یک واحد نیروگاه مارون بدون سد تنظیمی از نظر اقتصادی و فنی بازدهیلازم را داشته باشد. لذت سازمان آب و برق خوزستان به منظور ارزیابی تبعات اقتصادی و بهره برداری ناشی از این تصمیم ، مجددا مطالعات ارزیابی اقتصادی نیروگاه سد مارون را درقالب گزینه های مختلف در دستور کار خو قرار داده است.