سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید جلال کاظم پور – دانشگاه تربیت مدرس . بخش مهندسی برق . آزمایشگاه پژوهشی مدیریت انرژی
ابراهیم شایسته – دانشگاه تربیت مدرس . بخش مهندسی برق . آزمایشگاه پژوهشی مدیریت انرژی
مهدی بهرنگ راد – مرکز ملی مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت ایران
حبیب اله اعلمی – دانشگاه تربیت مدرس . بخش مهندسی برق . آزمایشگاه پژوهشی مدیریت انرژی

چکیده:

یکی از عوامل قابل توجه در بروز تلفات در بخش توزیع تلفات بی باری و بارداری ترانسفورماتورهای توزیع است . که این تلفات در ساعات پیک اهمیت بیشتری پیدا می کند . در این مقاله کاهش تلفات بارداری ترانسفورماتور های توزیع به عنوان یکی از راهکارهای میان مدت مدیریت مصرف در سمت تولید بررسی شده است . در ابتدا سهم تلفات ترانسفورماتورهای توزیع در تلفات پیک عمومی کشور محاسبه شده است . و سپس یک ارزیابی از میزان قابل کاهش این تلفتا با کمک بهینه کردن بارگذاری این ترانسفورماتورها انجام شده است .