سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن سیاهکلی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق ایران- تهران
کیومرث حیدری – وزارت نیرو – دفتر بررسیهای اقتصادی ایران، تهران

چکیده:

منابع تولید پراکنده در شرایط حاضر با توجه به مسائلی چون تجدید ساختار، بهبود و توسعه تکنولوژی منابع تولید و افزایش روزافزون نیاز مصرف با استقبال بخشهای مختلف درگیر صنعت برق در دنیا مواجه شده است . بدین لحاظ پرداختن به موضوع ارزیابی اقتصادی این منابع و بدست آوردن ظرفیت اقتصادی بکارگیری این منابع در دیدگاههای مختلف می تواند به جهت گیری مناسب توسعه و ترویج و شفاف سازی سیاستها بیانجامد . مقاله حاضر ضمن ارائه روند ارزیابی اقتصادی میکروتوربینها از دیدگاه مشترکین، ظرفیت اقتصادی میکروتوربینها را در انواع مشترکین و سطوح مختلف
توسط مقایسه هزینه تمام شده آن و هزینه اجتناب شده خرید برق مشترکین در سطوح مختلف ارائه می نماید .