سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن سیاهکلی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق ایران – تهران
کیومرث حیدری – وزارت نیرو – دفتر بررسیهای اقتصادی ایران – تهران

چکیده:

بروز برخی بحرانهای جهانی و اثر آنها بر قیمت انرژی های فسیلی،ایجاد تجدید ساختار و تشکیل بازار برق در بسیاری از کشورها ( که موجب افزایش رقابت و قدرت انتخاب می شود )
و همچنین برخی ملاحظات زیست محیطی ( مانند پروتکل کیوتو ) در کنار ویژگی های منابع تولید پراکنده باعث شده در سالهای اخیر توجه بیشتری به این منابع جلب شود . در این مقاله ضمن پرداختن به هزینه اجتناب شده تولید انرژی الکتریکی در صنعت برق تحت سناریوهای مختلف سوخت و محیط زیست، ارزیابی اقتصادی یکی از انواع منابع تولید پراکنده ( میکروتوربین ها ) تحت سناریوهای اشاره شده و از دیدگاههای بنگاهی و ملی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل حاکی از اقتصادی بودن استفاده از این منبع تحت مقیاس های مشخصی است