سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی معلم – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی صدرزاده – دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا کشانی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

رشد دائمی هزینه های انرژی و سرمایه گذاری، شرکت های توزیع انرژی الکتریکی را بر آن می دارد که در رابطه با عملکرد اجزا مختلف تشکیل دهنده سیستم توزیع، ارزیابی هخای دقیقی را انجام دهند. یکی از مهمترین این ارزیابی ها تلفات و مباحث اقتصادی پیرامون آن می باشد. ترانسفورماتور توزیع یکی از اجزا مهم هر سیستم توزیع الکتریکی است و بواسطه تعداد زیاد آنها ارزیابی اقتصادی تلف آن بحثی لازم و ضروری می باشد. نتیجه این ارزیابی محاسبه دقیق هزینه سالیانه یک ترانسفورماتور توزیع با در نظر گرفتن هزینه تلفات توان و تلفات انرژی و در نهایت پیش بینی روشهای اقتصادی جهت کاهش این هزینه سالیانه می باشد. در این مقاله محاسبه هزینه سالیانه یک ترانسفورماتور توزیع توسط روش هزینه سالیانه هم سطح شده با در نظر گرفتن شرایط تورم هزینه، رشد بار و تغییر محل احتمالی ترانسفورماتور مورد بررسی قرار می گیرد و روابط مربوطه با توجه به مشخصه های بار ترانسفورماتور و پارامترهای اقتصادی استخراج می شوند.