سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن سیاهکلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

با بروز تجدید ساختار در صنعت برق، وظایف توزیع و انتقال از وظیفه تولید جدا شد ه و به شرکتهای توزیع و انتقال محول گردید . تجدید ساختار صنعت برق به منظور دست یابی مصرف کنندگان به منابع توان رقابتی و دادن اجازه انتخاب به مصرف کنندگان از میان این منابع صورت گرفت که از جمله نتایج آن می توان به ایجاد بازار رقا بتی برای منابع تولید توان بویژه منابع تولید پراکنده (DG) 1 اشاره نمود . بروز برخی بحرانهای جهانی و اثر آنها بر قیمت انرژی های فسیلی،روند تجدید ساختار و تشکیل بازار برق در بسیاری از کشورها ( که موجب افزایش رقابت و قدرت انتخاب گردید ) و همچنین برخی ملاحظات زیست محیطی ( مانند پروتکل کیوتو ) در کنار ویژگی های منابع تولید پراکنده باعث شده در سالهای اخیر توجه بیشتری به این منابع جلب شود . در این مقاله بررسی و مقایسه اقتصادی یکی از منابع تولید پراکنده ( توربینهای بادی ) با توجه به عدم قطعیت انرژی اولیه ( نیروی باد ) این توربینها و همچنین عدم قطعیت موجود در دسترس پذیری واحدها ۲ ، تحت سناریوهای مختلف سوخت و آلودگی زیست محیطی و از دیدگاه مشترکین مختلف ارائه شده است . نتایج حاصل حاکی از اقتصادی بودن استفاده از اینمنبع تحت مقیاس های مشخص و برای مشترکین مختلف می باشد