سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حیدری – کارشناس ارشد منابع آب، شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)
نادر جعفری – کارشناس ارشد طراحی سدهای خاکی، شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)

چکیده:

مقایسه اقتصادی و تعیین شاخصهای اقتصادی ترکیب سدهای سریال در یک سیستم رودخانه ای با هدف تولید انرژی و انتقال آب به همراه پمپاژ در سیستم رودخانه ای و ارتفاع بهینه پمپاژ آب در سیستم سدهای متوالی، تعیین دقیق هزینه های سرمایه گذاری، منافع بهره برداری ناشی از انتقال آب و تولید انرژی و همچنین هزینه های نگهداری ایستگاه پمپاژ و تعمیر و نگهداری تاسیسات ضروری است. تقابل هزینه ها و منافع درگزینه های مختلف انتقال آب و توسعه سدها منجر به تعیین تعداد سدها، موقعیت ایستگاه پمپاژ،ارتفاع پمپاژ، حجم آب انتقالی و ظرفیت نصب نیروگاه آبی می گردد. این تقابل در حوزه آبریز کلاس انجام گرفت که نتایج حاصله نشان ازحذف یکی از سدهای سیستم سه بعدی وانتخاب موقعیت ایستگاه پمپاژ در اولین ساختگاه سیستم رودخانه ای باحداکثر پتانسیل آب انتقالی داشت.