سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن تابش – پژوهشگر و مشاور عالی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

در گذشته دیوارها را باربر میساختند و چون از انواع کم مقاومت نظیر خشت و گل بود ضخامت آنها زیاد و در برابر تبادل گرما مقاومت قابل توجهی داشتند، امروزه مصرف فولاد و بتن به عنوان اجزای باربرضخامت دیوارها و سقفها را کاهش داده و در نتیجه از مقاومت حرارتی آنها نیز کاسته شده است.متأسفانه در ایران به خاطر ارزانی انرژی، اعم از سوخت و نیروی برق، از یک سو و نبود فرهنگ مصرف درست تمام کالاها از جمله سوخت، با تقلید غلط از ساختمانسازی به سبک کشورهای صنعتی، عایقکاری حرارتی ساختمانها به فراموشی سپرده شده است و در نتیجه مصرف انرژی برق در مناطق گرمسیر و مصرف سوخت در مناطق سردسیر در ساختمانهای نوبنای ایران حدود ۳ تا ۵ برابر کشوهای صنعتی است و هر ساله در سطح ملّی زیان معتنابهی متوجه اقتصاد ایران میشود.مقالهای که ارائه خواهد شد ضمن اشاره مختصری به مبحث انرژی، به سرمایهگذاری اولیه عایقکاری حرارتی ساختمانهای متعارف و بازگشت آن از طریق سرمایهگذاری اولیه تأسیسات گرمایشی و به ویژه تأسیسات سرمایشی ساختمانهای عایق شده و کاهش هزینههای جاری مصرف سوخت و برق میپردازد در نتیجهگیری مقاله، وضع مقرارت قانونی برای عایقکاری اجباری، مشکلات موجود در کمبود مصالح عایق و عایقکاران مجرب و پیشنهادهایی در زمینه تولید مصالحی که وابستگی کمتری به خارج دارند بیان خواهد شد.