سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین صحرائیان – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

محدودیت منابع، کاستی ها، کمبودها، خواسته ها و نیازهای متعدد و روزافزون جامعه ایران ایجاب میکند که هم جهت با ضرورتهای استراتژی توسعه، طرحها، پروژه ها و فرصتهای مختلف سرمایه گذاری با اصول و روشهای اقتصادی مورد تحلیلو ارزیابی قرار گرفته و تخصیص منابع با نهایت دقت و آینده نگری به منظور دستیابی به حداکثر کارایی، بازدهی و راندمان صورت پذیرد . و این تنها طریق حفظ و حراست از سرمایه های عمومی و بکارگیری بهینه آن در مسیر توسعه و تعالی جامعه است . این مقاله نگاهی است گذرا از دریچه اقتصاد مهندسی به صنعت برق ایران .