سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نوروزی سنایی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح نواندیشان
روزبه محقق زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح نواندیشان
مسعود چیت ساز – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح نواندیشان

چکیده:

نظر به تاثیر ارزیابی اقتصادی طرح ها در تخصیص منابع و با توجه به طرح های توسعه خطوط را هآهن در کشور دراین مقاله ارزیابی اقتصادی طر حهای احداث را هآهن مورد بررسی قرار گرفت هاست. برای این منظور مراحل مختلف ارزیابی طرح شامل تعریف گزین ههای مختلف، برآورد تقاضا، تخمین منافع و هزینه ها و تحلیل اقتصادی آن تشریح شد هاست. علاوه برآن به تفاوت بررسی طرح از دیدگاه ملی و از دید یک بنگاه خصوصی و تاثیر آن بر محاسبه منافع و هزین هها اشاره شد هاست. درنهایت، مطالعه موردی طرح اتصال ارومیه به را ه آهن سراسری، با رویکرد ذکر شده در مقاله مورد بررسی قرار گرفت هاست و از دیدگاه اقتصادی در طول ۳۰ سال غیر اقتصادی تشخیص داده شد هاست، اگر چه مسیر جنوبی دریاچه ارومیه در میان سایرگزینه ها عنوان گزینه برتر را به خود اختصاص داد هاست. بنابر نتایج این مطالعه مسیر جنوبی دریاچه در طی ۵۰ سال عمر طرح،دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.