سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیان نجف زاده – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

صنعت برق در حال حاضر دستخوش تحولات سازمانی و قانونگذاری چشمگیری در ارتباط با مسائل اقتصادی و زیست محیطی می‎شود. تحت این شرایط با بکارگیری مفهوم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ابتدا به ارزیابی فن آوریهای تولید انرژی از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی می‎پردازیم. روش AHP یکی از کارآمدترین روشها در تحلیل مسائل پیچیده و چند معیاری است و دارای کاربردهای فراوان می‎باشد. الگوی کلی این ارزیابی در این مقاله ارائه گردیده و هدف از آن استخراج وزنهای رجحان کلی برای فن آوریهای نیروگاهی است. با استفاده از این الگوی ارزیابی برای سه نیروگاه حرارتی، سیکل ترکیبی و گازی وزنهای رجحان کلی بدست آمده و مشخص گردیده که ارزش نسبی این نیروگاهها تحت تأثیر ارزش نسبی معیارهای ارزیابی است.
به عنوان کاربردی برای این عملیات، فرآیند تخصیص بودجه و انتخاب تعدادی فن آوری مناسب از بین فن آوریهای نامزد برای احداث، ارائه گردیده است. در این فرآیند هدف ماکزیمم سازی جمع وزنهای رجحان کلی پروژه ها بوده و محدودیت ها بصورت قیود روی بودجه احداث و بودجه برای انتشار مواد آلاینده می‎باشند. فرآیند تخصیص بودجه که بصورت یک برنامه ریزی اعداد صحیح ۰ و ۱ می‎باشد برای مجموعة نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی و گازی تحت شرایط فرضی معقول اعمال شده است.