سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

این تحقیق به ار زیابی اجتماعی و اقتصادی عملکرد ایستگاههای پمپاژ احداثی در استان زنجان بمنظور تامین آب کشاورزی اراضی حاشیه رودخانه ها می پردازد. براساس نتایج بدست، می توان گفت برداشت‌ آب‌ توسط‌پمپ‌ در رودخانه‌های‌ اصلی‌ که‌ به‌ علت‌ دبی‌ بالای‌ رودخانه‌، عمق‌ آبرفت‌ و عرض‌ زیاد رودخانه‌، بهترین‌ روش‌ و در برخی‌ مناطق‌تنها راه‌ ممکن‌ است‌. از نظر اجتماعی در حدود ۹۰ درصد از بهره برداران و زارعان منطقه وجود ایستگاههای پمپاژ را بسیار موثر و مفید دانسته و باعث رونق کشاورزی در منطقه شده و با آبیاری اراضی در حدود ۳۱۴۷ هکتار به باعث ایجاد اشتغال و درآمد برای ۲۶۹۴ نفر گردیده است. از نظر اقتصادی با متوسط نسبت سود به هزینه ۸۵/۱ برای هر ایستگاه پمپاژ و متوسط هزینه واحد آب ۳۶۰ ریال برای هر مترمکعب آب کنترل و استحصال شده توسط این تأسیسات می توان گفت عملکرد اقتصادی مناسب و خوبی داشته است.