سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی باقریان کلات – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسن انگشتری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
شجاعت زارع – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

در این پژوهش راندمان اقتصادی عملیات بیولوژیکی اجرا شده در حوزه کاخک مورد بررسی قرار گرفته است . این پروژه با هدف کاهش رواناب و حفاظت خاک اجرا شده و برای اجرای آن نیز مبلغ نسبتاً زیادی هزینه شده است . بنابر این ارزیابی اینگونه پروژه ها بمنظور بهینه سازی پروژه های مشابه کاملاً ضروری است . این پروژه از سال ۱۳۷۲ شروع و در سال ۱۳۸۴ به پایان رسیده است . این ارزیابی با استفاده از شیوه های متداول اقتصاد مهندسی انجام شد . نتایج ارزیابی اقتصادی این پروژۀ با عمر مفید ۱۰ سال، نشان داد که میزان درآمد خالص پروژه بدون درنظر گرفتن نرخ تنزیل برابر با ۱۲۱۵۸۵۶۶۲۲ ریال و در نرخ تنزیل ۱۰ درصد برابر با ۳۹۴۴۹۹۳۸۶ ریال است . نسبت منفعت به هزینه پروژه در نرخهای تنزیل صفر و ده درصد به ترتیب ۳/۱۰ و ۱/۳۷ می باشد . نتایج حاصل از این بررسی اطلاعات لازم برای برنامه ریزی و چگونگی روند و ادامۀ فعالیتهای منابع طبیعی و آبخیزداری را در اختیار مدیران و برنامه ریزان این بخش قرار داده و می تواند در اجرای بهینه طرحهای آبخیزداری مورد استفاده قرار گیرد