سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی یاری – گروه مهندسی مکانیک – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی
نادر جوانی – گروه مهندسی مکانیک – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی
علیرضا انصاری – گروه مهندسی مکانیک – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

چکیده:

در این مقاله یک مطالعه اقتصادی و امکان سنجی در مورد پمپ های حرارتی زمین گرمایی براساس شرایط ایران انجام شده است . پمپ های حرارتی زمین گرمایی نسبت به پمپ های حرارتی با منبع هوایی دارای ضریب عملکرد بالاتری هستند . در نتیجه باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف برق می شوند . از طرفی نسبت به پمپ های حرارتی با منبع هوایی دارای هزینه اولیه بالاتری نیز می باشند . در این بررسی اختلاف هزینه اولیه لازم در پمپ های حرارتی زمین گرمایی برآورد می شود . سپس با روشهای آنالیز اقتصادی مدت زمان بازگشت سرمایه محاسبه می شود . بررسی های اقتصادی مدت زمان بازگشت سرمایه را در حدود ۶ سال نشان می دهند . در ضمن با یک روش پارامتریک تاثیر قیمت برق، مدت زمان بهره برداری از سیستم و درصد افزایش سالیانه قیمت برق برروی مدتزمان بازگشت سرمایه و عملکرد اقتصادی سیستم بررسی شده است .