سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلال برخورداری – کارشناس ارشد آبخیزداری و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
جلال سالم – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منا

چکیده:

منطقه مورد مطالعه ، دشت سعادت آباددر استان هرمزگان است که با مشکل کمبود آب جهت توسعه کشاورزی رو برو ست . در این طرح که یک ابتکار جدید در نوع خود می باشد با احداث سد و تاسیسات انحراف سیل حدود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه از جریان های پایه و سیلابی رودخانه را به داخل کانال های زیر زمینی قنات های متروکه پر عابدین هدایت نموده و با لایروبی مناسب قنات از آن بر ای آبیاری ۸۰۰ هکتار از زمین های نا کشت منطقه انتقال داده شده است . به منظورارزیابی اقتصادی طرح مقایسه ای بین هزینه استحصال آب در طرح احیاء قنات متروکه و چاه های نیمه عمیق که روش مرسوم تامین آب در منطقه میباشد انجام شده است . با در نظر گرفتن کل هزینه سالانه و متوسط حجم آب قابل تامین از یک حلقه چاه و قنات، هزینه تامین هر متر مکعب آب با سه سطح بهره %۱۰ ، %۱۵ و %۲۰ برآورد شده است .
نتایج نشان داد که با هر سه سطح بهره فوق قیمت هر متر مکعب آب استحصال شده توسط قنات کمتر از قیمت آب چاه های کشاورزی می باشد . لذا اجرای چنین طرح های عمرانی علاوه بر توجیه اقتصادی لازم می تواند در کاهش خسارت سیلاب، بهره برداری مناسب از هرزآبها، احیاء زمین های بایر و افزایش تولید و درآمد بخشکشاورزی موثر باشد