سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین موحدیان عطار –
رضا رضایی –

چکیده:

آلودگی آبهای زیرزمینی ناشی از نشت و نفوذ شیرابه که حاوی ترکیبات و آلاینده های گوناگون می باشد. در جایگاه های دفن زباله از مشکلات عمده ای است که مسائل بهداشتی و زیست محیطی عدیده ای را ایجاد نموده است. شهر اصفهان با جمعیت بالغ بر ۰۰۰/۳۰۰/۱ نفر و دارا بودن ده منطقه شهری، روزانه باعث تولید ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن زباله شهری و حدود چهل هزار لیتر شیرابه می گردد که مقدار نسبتاً زیادی از این شیرابه همراه با زباله ها به لندفیل اصفهان واقع در گردنه زینل انتقال داده می شود و به همراه زباله ها دفن می گردد. در پائین دست این محل دشت انقلاب قرار دارد که در آن اراضی زیادی به زیر کشت محصولات کشاورزی رفته که عمدتاً با آب چاه آبیاری می گردند. هدف از این تحقیق ارزیابی امکان آلودگی شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت انقلاب می باشد که در پائین دست اندفیل واقع شده و جهت حرکت آبهای زیرزمینی از لندفیل به سمت این دشت می باد. برای انی منظور ۶ حلقه چاه در محدوده دشت انقلاب و در مجاورت لندفیل انتخاب گردید و پس از ۸ مرتبه نمونه برداری طی ۶ ماه (اسفند ۸۳ لغایت مرداد ۸۴) پارامترهای مختلف از جمله TDS, 2NO, CL, COD, EC, pH و فلزات سنگین Zn, Pb, Cr, Cd به روش استاندارد مورد سنجش قرار گرفتند و نتایج بدست آمده با چاه شاهد و استانداردهای آب شرب و ک شاورزی مقایسه گردید. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که آب چاههای منطقه مورد مطالعه در مقایسه با آب چاه شاهد و استانداردهای آب شرب و آبیاری از لحاظ اکثر پارامترهای مورد بررسی اختلاف معنی داری داشته و لیکن با توجه به حضور سایر منابع آلاینده از جمله کارخانه کمپوست، تأسیسات انرژی اتمی، زاینده رود و همچنین با توجه به شرایط خاص زمنی شناسی، خاکشناسی و ژئوهیدرولوژی و … منطقه، علت اختلاف بین پارامترهای اندازه گیری شده در چاه های مورد مطالعه با چاه شاهد و ا ستانداردها را نمی توان صرفاً به لندفیل نسبت داد.