سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روزبه پناهی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شفیعی فر – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر صالحی نیشابوری – استاد عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

الگوریتم های تخمین – اصلاح در حل میدان سرعت و فشار جریان سیال تراک ناپذیر – مثل جریان آب حول سازه – براساس چیدمان هم مکان و گسسته سازی حجم محدود ارائه شده اند. در ادامه مساله کاویتی دو بعدی مدلسازی شده و پس از بررسی مسائلی همچون استقلال حل از شبکه بندی و اثر میانیابی رای و چو در میدان فشار، کارایی روشها بررسی شده است. بااعمال تغییر در گام نخست الگوریتم پیزو، پیشنهادی در رابطه با بهبود کارایی آن ارائه گردیده و ارزیابی شده است.