سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زمان ضیاء بخش گنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مخازن دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدنادعلی قدمی – کارشناس ارشد رشته مهندسی مخازن دانشکده فنی دانشگاه تهران
منوچهر حقیقی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تزریق گاز امتزاجی یکی از مهمترین روشهای ازدیاد برداشت می باشد. در این مطالعه از یکی از لایه های میدان پارس جنوبی که حاوی نفت می باشد ، به عنوان کاندیدی برای تزریق امتزاجی استفاده شده است. با توجه به نوع سیال مخزن در ابتدا یکسری محاسبات اولیه برای بررسی کیفیت سیال مخزن انجام گردید و سپس ترکیبات مجازی نمونه نفت خام آنالیز گردید . سپس به منظور کاهش محاسبات و پایداری مدل ، ترکیبات مجازی گروه بندی شده است . در مرحله بعد به منظور پیش بینی بهتر خصوصیات سیال مخزن معادله حالت استفاده شده تنظیم گردیده است و سپس مدل
کامپیوتری (لوله قلمی) تزریق گاز به مخزن ساخته شده است .و با استفاده از مدل رایانه ای به بررسی امتزاج پرداخته شده است . و در نهایت از تزریق گازهای مختلف مانند گاز نیتروژن و دی اکسید کربن و گاز لایه گازی میدان پارس جنوبی با ترکیب متفاوت برای تزریق استفاده شده است و به این نتیجه رسیده است که تزریق امتزاجی با استفاده از گازهای مورد مطالعه امکان پذیر نخواهد بود. این بدان معناست که روش تزریق گاز امتزاجی در این میدان کاربرد ندارد.