سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدسعادت سالاری – طرح سد و نیروگاه کارون ۴، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
محمدرضا معینی – استادیار دانشگاه علم و صنعت، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

شاید بحث انتقال تکنولوژی به مفهوم امروزی به زمان امیرکبیر در هنگام خرید و اخذ کارخانه ذوب اهن از اروپا جهت توپ ریزی برای ارتش ایران برگردد و ازآن زمان تاکنون در صنایع مختلف برای دست یابی به رمز و راز آن صنعت به کرار سازمانها و افراد مختلفی دست به این کارزده اندکه متاسفانه به دلایل گوناگون و عمدتا به دلیل فقدان اطلاعات سیستمی و دانش ناکافی دست اندر کاران اجرای طرح های توسعه صنعتی چشم انداز روشنی نداشتهپیاده سازی مراحل مختلف آن در سازمانها و کشور به گونه ای که منجر به موفقیت کامل جهت انتقال تکنولوژی و دست یابی به رمز و راز آن صنعت گردد، نشد ه است و نیاز به مطالعات بنیادی با توجه به عدم وجود تحقیقات دراین زمینه ضروری بنظر می رسد.