سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فائزه زعفریان – دانشگاه تربیت مدرس
زین العابدین طهماسبی سروستانی – دانشگاه تربیت مدرس
مجید آقاعلیخانی – دانشگاه تربیت مدرس
احمد بانکه ساز – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر

چکیده:

به منظور ارزیابی نقش انتقال مجدد ماده خشک در الگوی کشت دو ردیفه ذرت (سینگل کراس ۷۰۴) تحت تاثیر تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۰ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.