سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی عمران
آرش نیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

امروزه استفاده از فضاهای زیرزمینی جهت احداث تونل های شهری و متروها توسعه چشمگیری یافته است و با توجه به قرارگیری ایران در منطقه لرزه خیز دنیا لزوم ارزیابی و درک رفتار این قبیل سازه های مدفون در قبال تحریکان دینامیکی بیش از پیش ضروری بنظر می رشد. در این مقاله ارزیابی عددی تونل های مدفون به عنوان بخشی از شریانهای حیاتی شهری در فضای دوبعدی و با تکیه بر اندرکنش بین خاک و سازه مدنظر می باشد. در این راستا اثر پارامترهای مختلفی نظیر پارامترهای هندسی، سختی خاک اطراف، جنس پوشش، اثر لایه ای بودن خاک و خواص بارگذاری دینامیکی بر پاسخ مقطع تونل شامل تنش در پوشش و تغییر مکان خاک اطراف توسط نرم افزار ANSYS بررسی و ارزیابی می گردد.