سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مریم امیدی اوج – دکتری شهرسازی، مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
ندا مستعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد قزوین
حجت الله محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد قزوین

چکیده:
باتوجه به افزایش روند شهرنشینی و سرعت رشد شهرها، در نظر گرفتن اصول شهرسازی موضوعی است که بایستی بسیار بهآن توجه شود. طراحی نما، یکی از موضوعاتی است که در مفهوم دهی به هویت شهری بسیار موثر است. در نظر گرفتن طرحهای دارای معنا و در عین حال کارآمد که بتواند تمامی نیازهای یک شهر با هویت را تأمین نماید از اهداف طراحان شهریمی باشد. با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر تهران و قرارگیری این شهر بر روی گسل های زلزله خیز و همچنین شرا یطسیاسی پایتخت، توجه به اصول پدافند غیرعام در نماسازی ها بایستی به گونه ای باشد که کمترین خسارات را در صورت بروزحوادث ایجاد نماید. در این مقاله تلاش شده است تا با تحلیل برخی از نماهای کار شده در سطح شهر تهران با استفاده از روشتحلیل سلسله مراتبی به ارزیابی نماهای پایتخت بپردازیم و در نهایت با ارائه ی ضوابط کارآمد گامی در جهت توسعه ی مناسبشهرسازی کشور برداریم.