سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح الله یزدی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی متالوژی و مواد، دانشگاه تهران
سید فرشید کاشانی بزرگ – دانشیار دانشکده مهندسی متالوژی و مواد، دانشگاه تهران
لیلا معظمی – کارشناس، دانشکده مهندسی متالوژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در بررسی حاضر لایه های کامپوزیتی ایجاد شده در اثر عبور قوس تنگستن از مقابل لایه پیش نشست BN بر زیر لایه تیتانیم خالص تجاری مورد آزمایش تکدما در ۷۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. مطالعات پراش سنجی پرتو ایکس همراه با تجزیه شیمیایی توسط سنجش شدت انرژی پرتو ایکس نشان داد که ساختمان های بلوری بر مبنای Tib ،Tin و Ti3B4 در لایه های سطحی کامپوزیتی حضور دارند. فاز بر مبنای TiN با مورفولوژی دندریتی و ترکیبات بر مبنای بور در بینابین دندریتها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده گردید. نتایج آزمایش اکسایش تکدما نشان داد که لایه های اکسیدی روی لایه های سطحی کامپوزیتی نازکتر از لایه اکسیدی تیتانیم خالص تجاری بود. لایه های اکسیدی همگی از نوع روتیل هستند ولیکن لایه های اکسیدی روی لایه سطحی کامپوزیتی چسبنده و متراکم تر می باشند. در مقابل لایه اکسیدی روی تیتانیم خالص تجاری میزان ترک و کندگی بیشتری نشان می دهد. بنظر می رسد که حضور TiN در فصل مشترک لایه اکسیدی با لایه کامپوزیتی میزان نفوذ اکسیژن بداخل را کاهش داده است.