سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید جلیل نوربخشیان – مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد

چکیده:

به منظور شناسایی و ارزیابی اکوتیپ هخای شبدر ایرانی و بررسی خصوصیات آنها و استفاده در برنامه های اصلاحی شبدر و اعمال مدیریت بهتر در جهت تولید بذر علوفه ای این بررسی طی سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ اجرا شد در سال ۷۷ از ده منطقه که معرف کشت شبدر در استان بودند نمونه های بذر جمع آوری گردید و جهت بررسی در قالب طرح بلوک هایک امل تصادفی با سه تکرار در شهریور ۷۷ کشت شدند.