سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

A Lotfi – UMR Ecobio, CNRS – ِDepartement of Landscape ecology, University of Rennes 1, campus de Beaulieu, bât. 14, 35042 Rennes Cedex, France
A.J Baudry – INRA SAD-paysage, 65 rue de Saint brieuc, 35042 Rennes cedex
F Burel – UMR Ecobio, CNRS – ِDepartement of Landscape ecology, University of Rennes 1, campus de Beaulieu, bât. 14, 35042 Rennes Cedex, France

چکیده:

اراضی کشاورزی با شبکه ای از پرچین های درختی و قطعات جنگلی مجزا بخش مهمی از سرزمین اروپا را میپوشانند. وجود شبکه سبز یا پرچین ها با وجود فوائد بیشمار اقتصادی، اکولوژیکی و زیست محیطی آن امروزه دراثر مکانیزاسیون کشاورزی، تبدیل مراتع و افزایش سطح زیر کشت درمعرض خطر و نابودی قرار گرفته است. مطالعه حاضر به منظور بررسی روند تغییرات آنها ، بررسی رابطه این تغییرات با فعالیت های کشاورزی، نوع سیستم بهره برداری و کاربری اراضی مجاور و همچنین بررسی جامعه شناختی این تغییرات از دید کشاورزان و فعالان اصلی این عرصه، در یکی از غنی ترین سرزمین ها از این نوع در غرب فرانسه (منطقه Bretagne) صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تفسیر عکس های هوائی در دو مقیاس زمانی کوتاه و بلند مدت در پایگاه داده سیستم اطلاعات جغرافیائی بیانگر کاهش ۶۴ درصدی در شبکه سبز سرزمین (پرچینها)، نابودی ۷۰ در صدی ارتباطات میان اجزای سرزمین و کاهش ۴۵ درصدی قطعات جنگلی در این منطقه است. از طرف دیگر ارتباط مستقیمی میان نوع کاربری اراضی و نوع سیستم بهره برداری با نوع و میزان مدیریت پرچین ها مشخص شده استکه بیانگر لزوم توجه بیش از پیش به سیاستهای کشاورزیفرانسه و در سطح بالاتر اروپا (CAP) جهت حفظ این عناصر نیمه طبیعی است.