سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تهران
رضا کراچیان – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران
احمد خدادادی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ارزیابی شبکه سنجش موجود بر رودخانه¬ها و آب¬های سطحی و تعیین ایستگاه¬های سنجش اصلی و فرعی گامی مهم در توسعه و بهبود شبکه سنجش موجود جهت بالا بردن بازدهی آن می¬باشد. در این مطالعه با استفاده از تکنیک¬های آنالیز مولفه¬های اصلی
(Principal Component Analysis) و آنالیز فاکتورهای اصلی
(Principal Factor Analysis )، اقدام به ارزیابی ایستگاه¬های کنترل پارامترهای کیفی آب رودخانه کارون گردیده است. برای این منظور از بین ایستگاه¬های موجود، ۸ ایستگاه انتخاب و با استفاده از داده¬های کیفی اندازه¬گیری شده در این ایستگاه¬ها از سال ۱۳۸۰ تا اواسط ۱۳۸۲ اقدام به تعیین ایستگاه¬های اصلی از فرعی شد و در نهایت با استفاده از رگرسیون خطی اعتبار نتایج به دست آمده از این دو روش مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق یک ایستگاه از مجموع ۸ ایستگاه مورد مطالعه را به عنوان ایستگاه فرعی مشخص کرد.