سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آنیتا رحیمی – کارشناس اداره ایمنی و بهداشت سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

بدون شک فرآیند حمل و نقل و جابجایی کالاهای مختلف یکی از ارکان تجارت موفق در دنیای مدرن است . استفاده از کانتینر ها در جابجایی کالاها بویژه در حمل ونقل دریایی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و روزبروز بر نقش آن افزوده می شود . در عین حال ماهیت فرآیند یاد شده همواره با خطراتی همراه است که در صورت عدم کنترل می تواند به خسارات اقتصادی و انسانی قابل توجهی بیانجامد. در این مقاله پژوهشی سعی می شود با ارزیابی فرآیند تخلیه و بارگیری کانتینری در یکی از بنادر کشور با استفاده از روش مشاهده ، پرسشنامه و مصاحبه، خطرات موجود در زمینه تخلیه و بارگیری کانتینری شناسایی شده و به ارائه راهکار اصلاحی منجر شود. یافته های مطالعه در زمینه وجود شرایط متعدد نا ایمن به همراه رفتارهای نا ایمن شاغلین، بر موارد زیر تاکید می کند:پایش مداوم تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینریطراحی و پیاده سازی برنامه های نگهداری پیشگیرنده بر روی تجهیزاتبرگزاری دوره های آموزش ایمنی مداوم برای اپراتورهای گنتری کرین و کارگران مرتبط در امر تخلیه و بارگیری با تاکید بر روی جلب مشارکت شاغلین