سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرامرز هرمزی –
مسعود کمبرانی –
سعید ایران پور –

چکیده:

علیرغم اینکه ابعاد واحدهای پیشتاز نسبت به واحدهای اصلی، کوچکترو مقدار مواد موجود کمتر است اما واحدهای پیشتاز دارای خطرات بالقوه بزرگی هستند. این خطرات بواسطه فقدان آموزش های دانشگاهی در مورد ایمنی در واحدهای پیشتار، نشناخته بودن ذاتی رفتار و وجود خطرات غیر قابل اجتناب در فرآیند های جدید است. علیرغم وجود خطرات بالقوه زیادی در واحدهای پیشتاز، اطلاعات دردوره های آموزشی ویژه ای در مورد ایمنی واحدهای پیشتاز در دسترس نیست. اطلاعات ایمنی در مورد چگونگی انجام کار در آزماشگاه و یا واحدهای اصلی وجود دارد اما برای واحدهای پیشتاز، اطلاعات ایمنی بسیار کمی منتشر شده است. این مقاله درمورد ارزیابی ایمنی واحدهای پیشتاز بوده و دارای دو هدف اصلی است: (۱) ارائه تفاوت میان عملیات در واحدهای پیشتاز و واحدهای اصلی و (۲) چگونگی تحلیل خطرات درواحدهای پیشتاز. تحلیل ایمنی یک روش سازمان یافته برای بررسی خطرات واحدهای پیشتاز بوده و مشخص کننده خطرات بالقوه و شرایط غیر ایمن آنها است.