سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
ناهید علیدوستی شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
محمد قربانی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذائی دانشگاه علوم کشاورزی

چکیده:
امنیت غذائی یکی از مهمترین مولفه های انسانی است و فقدان آن به منزله عدم وجود امنیت برای انسان است. روغن دی آسیل گلیسرول یک رو غن خوراکی با طعم و مزه و ویژگی های مشابه با سایر روغن های خوراکی طبیعی و غنی از دی آسیل گلیسرول است. هدف ازاین مطالعه شناسایی پیامدهای ناشی از مصر این روغن است. تغذیه موش های آزمایشگاهی با روغن حرارت دیده ) ۱۸۱ درجه سانتیگراد( و روغن حرارت داده نشده تا سطح۵/۵% به مدت ۰۱ روز، هیچ گونه تاثیر منفی و مسمومیتی در موش ها ایجاد نکرد. م طالعات سرطانی در سایر جوندگانی که به مدت یک سال بااین روغن تغذیه شده بودند، علائم حادی از جهش زائی نشان نمی دهد. نتایج به دست آمده از چندین کلینیک تحقیقات انسانی نیز ثابت نمودمصرف روغن دی آسیل گلیسرول به میزان ۰/۵گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ی سال، فاقد هر گونه عوارض جانبی است