سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج محمد فام – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
علی حیدری تفرشی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
حسینعلی اکبری – کارشناس شرکت برق باختر

چکیده:

تلاش در به کارگیری و استقرار اصول ایمنی بدون توجه به تمام عناصر سیستم ایمنی، موفقیت‌آمیز نخواهد بود. یکی از عناصر بحرانی سیستم‌های ایمنی، انسان است. در صنایع امروز پیمانکاران نقش اساسی در ارتفاع ایمنی ایفا می‌کنند. از طرف دیگر مشخص شده است که تحمیل اصول ایمنی اگر بدون در نظر داشتن علایق و خصوصیت گروه‌های هدف باشد مثمرثمر خواهد بود. یکی از متدهای جدید جلب مشارکت روش کارگاه آینده است که هدف آن اعمال نقش کلیه افراد درگیری از طریق شرکت در تصمیم‌گیری‌ها و قبول مسئولیت در زمینه مسائل مختلف من‌جمله ایمنی است. در این مطالعه با استفاده از روش یاد شده و با همکاری ۶۰ نفر از پیمانکاران شرکت برق باختر موضوع چرای پیمانکاران نسبت به مسائل ایمنی حساس نیستند؟ مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از دیدگاه شرکت‌کنندگان در کارگاه، مهم‌ترین علل مشکل مورد بررسی به ترتیب شامل مسائل مالی (امتیاز: ۳۹) ، نبود نظارت کافی (امتیاز: ۳۴) و نارسایی و کافی نبودن آموزش های ایمنی (امتیاز: ۳۱) می‌باشد. مشخص گردید که برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه پیمانکاران در روزهای اولیه برگزاری کارگاه، دلیل تنها محدودیت‌های مالی می‌باشد. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای کاهش مشکلات، برگزاری دوره‌های آموزشی مدون، تهیه و تدوین جزوات آموزشی، بازدید از سایت‌های معتبر در زمینه ایمنی و تدوین و پیاده‌سازی دقیق دستورالعمل‌های نظارتی می‌باشد.