سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا فلاحی – مدیر گروه آموزشی و پژوهشی کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه ، دانشکده م
سارا مسگری هوشیار – دانشجوی کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه ، دانشکده معماری و شهرسازی د

چکیده:

متخصصان و مجریان در مورد لزوم ارتقای عملکرد پروژه های بازسازی توافق نظر دارند . با این حال چگونه می توان عملکرد یک پروژه بازسازی مسکن را ارزیابی کرد؟ و چگونه می توان از ارزیابی های صورت گرفته برای اصلاح پروژه های آتی بهره گرفت؟
این مقاله روش ویژه ارزیابی برای یادگیری را جهت بهبود پروژه های بازسازی مسکن ارائه می دهد . در این مقاله بررسی می شود که چگونه می توان ارزیابی های صورت گفته را جهت تولید دانش برای ارتقای عملکرد پروژه های آتی بکار برد . هدف از ارزیابی برای یادگیری ، تلاش برای شناخت کلی اثرات پروژه شامل نتایج مورد انتظار و غیرمنتظره ، به منظور یافتن پیشنهاداتی جهت ارتقای پروژه های آتی است . در این مقاله رابطه میان طرح های سازمانی و عملکرد پروژه های بازسازی مورد توجه قرار گرفته و با ملاحظه رابطه علت و معلولی میان آنها ، زمینه جدیدی را در ارزیابی پروژه های بازسازی مسکن پس از سانحه بررسی می کند . این مقاله در نظر دارد که مدل ارزیابی را برای همه گروههای دست اندرکار بازسازی های پس از سانحه معرفی کند تا
آنها را قادر سازد که برنامه ها ی ساماندهی و توسعه بلندمدت خود را بهتر نظارت و ارزیابی نمایند . هدف از این مقاله تاکید بر اهمیت ارزیابی دقیق و همه جانبه پروژه های بازسازی در سطوح مختلف سیاستها و برنامه ها و پروژه ها با توجه به مقیاس زمانی و مراحل مختلف اجرای پروژه و نتایج و اثرات بلندمدت آنها می باشد . بدین منظور مقاله حاضر سعی بر معرفی مبانی ارزیابی برنامه های بازسازی ، اصول تجزیه و تحلیل برنامه ها و ارائه مدل ارزیابی مناسب و جامع در پروژه های بازسازی دارد و در پایان به نقش ارزیابی در ارتباط با مدیریت برنامه های بازسازی می پردازد .