سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم حمادی – اهواز سازمان آب و برق خوزستان، معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع مناب
فاطمه ذاکری حسینی – اهواز سازمان آب و برق خوزستان، معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع مناب

چکیده:

سد جره بر روی رودخانه رود زرد در ۲۰ کیلومتری شمال شرق رامهرمز(استان خوزستان) در حال احداث می باشد. مساحت حوضه آبریز این سد ۸۲۰ کیلومتر مربع و حجم مخزن این سد ۲۳۰mcm می باشد. مطالعات این سد توسط مهندسین مشاور مهاب قدس انجام گرفته و آمار و اطلاعات بکار گرفته و محاسبات منتهی به سال آبی ۶۵-۱۳۶۴ به مدت ۱۴ سال آماری مشاهداتی و ۱۶ سال آماری بازسازی شده، می باشد هدف اصلی این تحقیق ارزیابی حجم رسوبات ورودی به سد مخزنی جره بر مبنای تدقیق روش محاسباتی و آمار بهنگام شده تا سال آبی ۸۱-۸۰ به مدت ۳۱ سال آماری می باشد. در بخش محاسبه حجم رسوبات ورودی به سد مشاور طراح حجم رسوبات ورودی به سد مشاور طراح حجم رسوبات ورودی به مخزن را برای یک دوره ۵۰ ساله عمر پروژه برابر ۲۳/۸mcm برآورد نموده است در این تحقیق مشخص گردید که علیرغم افزایش ۳۷ درصدی آبدهی و جریان مولد رسوب، حجم رسوبات ته نشین شده در مخزن برای این دوره فقط در حد ۲۶/۴mcm در سال می باشد. این رقم با توجه به ارتباط نمایی بین دبی آب و روسب نشان می دهد که مشاور رسوبات ورودذی مخزن را بالا و در حد ۸۰% برآورد نموده است.