سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اطهره نژادی – کارشناس پژوهشی دانشگاه تهران
فرزام پوراصغرسنگاچین – کارشناس محیط زیست معاونت راهبردی ریاست جمهوری

چکیده:

موضوع توسعه پایدار در حال حاضر به عنوان یکی از مباحث اساسی درجهان مطرح می باشد و مفاهیم و موضوعات مرتبط با آن به طور مستمر د رحال تکامل است در طی دهه های اخیر بسیاری از کشورها به رعایت اصول توسعه پایدار متعهد شده اند ولی در طول سالهای گذشته و به ویژه پس از کنفرانس سران زمین در ریودوژانیروی برزیل و تصویب بیانیه در راستای برقراری تعادل بین نیازهای آدمی و ظرفیت های قابل تحمل محیط زیست، پیشرفتهای مطلوبی برای کاهش فرایندهای تخریب منابع محیط زیست در جهان حاصل نشده است.