سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامیار کیوانلو – دانشگاه تربیت مدرس
منصور فرزام – دانشگاه تربیت مدرس
مجید صادق زاده – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بازرسی برمبنای ریسک یا RBI روشی است که از ریسک به عنوان اساس اولویت بندی و مدیریت برنامههای بازرسی وسا یل و تجهیزات استفاده می کند . در یک واحد عملیاتی، درصد نسبتاً بزرگ ی از ر یسک، مربوط به درصد نسبتاً کوچکی از وسا یل می باشد