سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدا… حسن زاده قورت تپه – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
سپیده پوراظهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ;کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

سلامت و امنیت جوامع به انرژی نیاز دارد و کره زمین نمی تواند هر اندازه مصرف را پاسخ گوید . از این رو مدیریت اکوسیستم های زراعی در جهت استفاده بهتر از انرژی خورشیدی و نهاده های کشاورزی اهمیت زیادی در تولید دارد . در این بررسی سیر انرژی در اکوسیستم باغی انگور در استان آذربایجان غربی با استفاده از آمار و اطلاعات سازمان کشاورزی استان (تهیه پرسشنامه از روستائیان) برآورد گردید . داده های مربوط به نهاده ها و ستاده ها به میزان های معادل انرژی مصرفی و تولیدی تبدیل شد و سپس راندمان انرژی محاسبه گردید . میزان انرژی عوامل و نهاده های بکار رفته در تولید انگور ۸۶۶۹۴۴۷/۶ کیلو کالری در هکتار و میزان خروجی (تولیدی) محصول میوه انگور۶۵۰۰ هزار کیلو کالری در هکتار برآورد شد . همچنین میزان کارائی انرژی نسبت ستاده به نهاده برای این محصول ۷۵/۰ بوده بیشترین انرژی در کشت این محصول مربوط به کود ازته و آبیاری است که به علت عدم مدیریت صحیح استفاده از نهاده هامی باشد . با استفاده از روش کشت ایستاده به جای روشهای سنتی می توان کارائی مصرف انرژی را افزایش داد .