سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه حیدرقلی نزژآد – دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
عبدالله حسن زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

اکوسیستم های کشاورزی به طور وسیعی به شرایط اجتماعی و اقتصادی که امروزه در سرتاسر دنیا حاکم است مربوط می شوند هدف اصلیم دیریت اکوسیستم های کشاورزی رساندن جریان انرژی و مواد مصرفی انسان به حداکثر است. گردش انرژی یکی از مباحث بوم شناسی کشاورزی است و در نقاط مختلف جها ننسبت انرژی خروجی و ورودی در اکوسیستم های مختلف کشاورزی محاسبه شده است.