سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
ابراهیم امینی ماندی محله – فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مهمترین بخشهای یک شناور، تست مدل آن و برآورد برخی از خصوصیات آن می باشد. این موضوع در شناورهای تندرو اهمیت دو چندان داشته و نمی توان بدون آن کار دقیق و کاملی انجام داد. تست مدل به طراح امکان می دهد تا قبل از ساخت شناور در ابعاد واقعی، معایب طرح برطرف شود و یک شناور بهینه حاصل شود. این مقاله برخی از نتایج تلاشهای انجام گرفته در دانشگاه صنعتی شریف برای تست مدل نوع خاصی از شناورها را ارائه می نماید . این تستها بر روی مدلهای شناورهای Planing انجام گرفته است. از آن جهت انجام این تستها حائز اهمیت فوق العاده ایهستند که انجام این تستها بخاطر سرعت بالای مدل دشواریهای متعددی را به همراه دارد. در هر حال با توجه به تمام مشکلات، اینتستها با موفقیت انجام گرفته اند و در این مقاله نتایج تستهای دو مدل مشابه و با ابعاد متفاوت ارائه می شوند. همچنین برای بررسی اثر مقیاس، نتایج تست این دو مدل با هم مقایسه شده و نتیجه گیری هایی بعمل می آید.