سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا شجاع رضوی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا مظفری نیا – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
غلام رضا گردانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات فناوری و ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

با استفاده از محلول های لکه گیر و شوینده مناسب می توان لکه ها، اکسیدها و محصولات خوردگی را از سطوح سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی زدود و ضمن کنترل خوردگی، مشکلاتی نظیر کاهش رسانایی و اختلال در این تجهیزات را برطرف نمود . در این تحقیق از محلول های لکه گیر و شوینده مختلفی بر روی نمونه های آلومینیمی استفاده شده است و به منظور کاهش خورندگی این محلولها، بازدارنده های متفاوت با درصدهای مختلف بکار رفته است . نتایج آزمایش های الکتروشیمیایی پتانسیودینامیک نشان داد که محلول لکه گیر سود یک درصد به همراه دو درصد سدیم سیلیکات و محلول شوینده نیتریک اسید ١٠ درصد به همراه یک درصد سدیم کرومات ضمن داشتن خاصیت لکه گیری و شویندگی مناسب، کمترین مشکل ناشی از خوردگی را دارند .