سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اطهره دادگری نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه بقایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی متالوژی

چکیده:

ازیک شیف باز جدید سنتزی جهت کاهش سرعت خوردگی فولاد در محیطهای اسیدی استفاده و رفتار الکتروشیمیایی فولاد در حضور این ممانعت کننده به روشهای پلاریزاسیون تافل و Acامپدانس مورد ومطالعه و بررسی قرار گرفت.آزمایشات کاهش وزن نیز انجام ونتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که این شیف باز از نوع بازدارانده های مختلط بوده و با جذب بر روی سطح باعث کاهش خوردگی فولاد در محیطهای اسیدی میشود.و با افزایش غلظت شیف باز مقاومت پلاریزاسیون و راندمان بازدارندگی افزایش میابد.ضمنا جذب ممانعت کننده برروی سطح از ایزوتزم جذب پیروی میکند با محاسبه انرژی آزاد جذب نتیجه گرفته شد که جذب ممانعت کننده برروی سطح به صورت جذب فیزیکی میباشد.