سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمجتبی هاشمی جزی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
حکمت اسفندریاری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

به منظور بررسی میزان کنترل گونه های خسارت زای علف های هرز لوبیا چیتی و بررسی اثر تر اکم کاشت و کارایی علف کشها، آزمایشی با هفت تیمار شامل پنج علف کش تری فلورالین، آلا کلر، بنتازون، ای پی تی سی و کلرتالدی متیل همراه با وجین دستی و شاهد، با دو تیمار از تراکم لوبیا در قالب یک طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند . ارزیا بی آزمایش شامل شمارش علف های هرز به تفکیک گونه، ارزیابی سوختگی، شمارش بوته ها ، توزین علف هرز در یک مترمربع از وسط هر قطعه و توزین محصولبوده است . این بررسی نشان می دهد که تیمار ای پی تی سی در مقایسه با سایر علف کش ها تاثیر بهتری در کاهش جمعیت علف های هرزی مثل شلمبیک، قوز ک، تاج خروس و افزایش عمل کرد لوبیا داشته است . تیمارمربوط به تر اکم کاشت بیتش نیز تاثیر بهتری در کاهش جمعیت علف های هرز داشته است.