سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی ارومیه ای – استادیار زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
سهراب شهریاری – دانشیار زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
پروین خدادادی – کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

نخستین گام در انتخاب مسیر یک راه بویژه در نواحی کوهستانی، ارزیابی میزان پایداری دامنه ها در طول آن می باشد. عوامل زیادی در پایداری دامنه ها مؤثر است که ویژگی های زمین شناسی و ابعاد هندسی دامنه ها از جمله این عوامل در منطقه مورد مطالعه می باشندو راه گرمابدر-دشت لار به طول ۵ کیلومتر، قطعه دوم مسیر اصلی راه در دست احداث تهران-علمده را تشکیل می دهد. این قطعه در مسیر خود، دو گردنه کوهستانی خاتون بارگاه و یونه زار را در بر می گیرد. با توجه به تنوع سنگ شناسی و ساختارهای زمین شناسی منطقه، دامنه های مشرف بر مسیر راه رفتارهای مهندسی و مکانیکی متفاوتی را از خود نشان می دهند. قسمت هایی از مسیر که شامل سنگ های شیلی سازند شمشک است، بیشترین آثار ناپایداری دامنه ای را نشان می دهند. همچنین در تحقیق ملاحظه گردید با افزایش ارتفاع دامنه و زاویه شیب، ناپایداری دامنه افزایش می یابد.